Privacy

Om deze Privacyverklaring volgens de regels beknopt en transparant te houden geef ik het puntsgewijs weer.

 

Identiteit: In Avanti Valkenswaard; Voor verdere gegevens en contact verwijs ik je naar onze contactpagina

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking: Alleen uw e-mailadres, voor-, achternaam worden gebruikt voor mogelijke e-mailnieuwsbrieven.

Duur van de opslag: Je gegevens worden voor de wettelijke termijn opgeslagen en je contactgegevens alleen voor de duur van onze relatie. Bij beëindiging van onze relatie zal ik jouw gegevens verwijderen.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens: Je kunt ten allen tijden jouw bij ons bekende gegevens opvragen en inzien.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Bij schenden van de regels heb je het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens: Je gegevens worden onder geen beding aan derden verstrekt tenzij dit de wet verlangt.

Met welk doel verwerkt Inavanti.nl persoonsgegevens
Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om goederen of diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.

Cookies, of vergelijkbare technieken.

 • Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies.
 • Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.
 • Wij maskeren een deel van uw ip-adres.
 • Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld.
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Hoe worden uw gegevens beveiligd:

 • Servers en apparaten van mij zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Ik verstuur jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Vanzelfsprekend kunnen mijn privacyregels wijzigen. Op deze pagina kun je daarvan de wijzigingen bijhouden. Mocht het zijn dat deze wijzigingen zeer ingrijpend zijn zal ik deze met mijn klanten communiceren.

Versie: November 2018